title

Köp andelar i travhästar

när hästen vinner tjänar du pengar

Kundservice

Hur fungerar det?


Travportföljen är en tjänst för andelsägande i travhästar. Man skapar en portfölj av andelar i en eller flera hästar och får en procentandel av prispengar under en avgränsad tävlingsperiod.

Travportföljen är indelad i en sommar- och en vintersäsong. Säsongen börjar med att andelarna säljs under en försäljningsperiod. Sedan börjar tävlingsperioden under vilken kunderna kan sälja och köpa andelarna till marknadspris på börsen. Andelarna berättigar till en del av de prispengar som hästen springer in under tävlingsperioden och betalas ut till den som står som innehavare vid tävlingsperiodens slut. Under varje säsong kan man tävla mot andra kunder i vem som lyckas bäst med sin portfölj.


Hur tävlar man?

Premiärsäsongen av Travportföljen pågår mellan 2016-05-18 och 2016-11-01.title


title
title
title

1. Försäljningsperiod - skapa din travportfölj!

Det första steget är att välja ut den eller de hästar som du vill köpa andelar i och ha i din portfölj när tävlingsperioden startar.

I varje häst säljs antingen 4.000 andelar som berättigar till totalt 25% av prispengarna under tävlingsperioden eller 8.000 som berättigar till totalt 50%. Resterande 75%/50% behåller hästägaren. Andelarna säljs till ett fast pris under försäljningsperioden. Andelspriset sätts individuellt utifrån förväntningarna på respektive häst. Andelsägandet medför inga löpande kostnader.

title

2 - Tävlingsperiod - köp billigt och sälj dyrt på marknaden!

När tävlingsperioden satt igång kan andelarna handlas mellan kunderna till marknadspris - som på en börs. Handeln sker genom att man registrerar köp- och säljorder som matchas av systemet.

Ett exempel - Om du registrerar en köporder för att köpa 10 andelar i hästen Carmen för 55 kronor styck samtidigt som det finns en säljare som registrerat en säljorder för att sälja 10 andelar i Carmen för 45 kronor styck så går transaktionen igenom till priset 50 kronor.

Utmaningen är att försöka köpa billigt och sälja dyrt. Vad som är dyrt och billigt vid respektive tidpunkt är upp till dig att bestämma. Tror du hästen kommer springa in mer prispengar än vad du kan köpa andelarna för på marknaden så är du på väg att göra ett fynd!

title

3 - Utbetalning av prispengar!

De som slutligen står som ägare av andelarna när tävlingsperioden tar slut får en %-andel av de prispengar som hästen sprungit in under tävlingsperioden. Prispengarna betalas ut dagen efter tävlingsperiodens slut. Efter tävlingsperioden äger hästägaren återigen rätt till 100% av hästens prispengar.

title

Vinnaren utses!

Utöver de prispengar man vinner som andelsägare finns det möjlighet att vinna fina priser i Travportföljens tävling. Under varje säsong pågår en tävling. Vinnaren utses i samband med att prispengarna betalas ut och är den kund som procentuellt tjänat mest pengar på sitt andelsägande under säsongen.


Börja tävla!

title